Město Podivín leží na dolním toku řeky Dyje, na mírném návrší Dolnomoravského úvalu, asi 10 km od okresní­ho města Břeclavi.  Město Podivín je jedním z nejstarší­ch měst na Moravě, jak je uváděno v Kosmově kronice z roku 1067. Nachází se v nadmořské výšce 170 metrů a v současnosti má asi 2900 obyvatel. Archeologické nálezy jsou v katastru města doloženy z doby bronzové, ojediněle i z mladších fází pravěku. Místo samo sehrávalo zřejmě významnější roli už v době římské, jak svědčí nálezy mincí i pravděpodobná římská cisterna skrývající se v dodnes dochované kapli Cyrilce u kostela sv. Petra a Pavla. K té se váže pověst o moravských věrozvěstech Konstantinu – Cyrilu a Metodějovi. Pro Podivín byla typická náboženská tolerance, o čemž svědčí dlouholetý pobyt habánů, novokřtěnců. Ti zde pobývali od roku 1530 až do svého nuceného odchodu z českých zemí v roce 1622. Město Podivín měl až do 2. světové války také početnou židovskou obec. Zmínka o ní pochází už z roku 1067 a je vůbec nejstarší na Moravě.

Ze zajímavých památek nacházejících se přímo v obci připomeňme farní kostel sv. Petra a Pavla a kapli sv. Cyrila a Metoděje, řadu barokních soch, např. sousoší Immaculaty a židovský hřbitov s orientálně romantickou obřadní síní z poloviny 19. století s malou muzejní expozicí. Do katastru obce patří také dvě stavby Lednicko-valtického areálu – romantická zřícenina Janohradu a Obelisk.

V okolí Lednicko-valtického areálu jsou místa a obce jako Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Ladná , Lednice, Přítluky , Rakvice, Valtice a Velké Bílovice . Všechny jsou propojeny soustavou cyklostezek.